Vzájemný vliv kovů

Vzájemný vliv kovů na jejich elektrolytickou korozi    
  Fe Al Zn Cu    Ovlivňující kovy    
Fe O B A B      
Al A O A C       
Zn C B O C      
Cu A A A O      
Ovlivňovaný       A - nepříznivě se ovlivňují  
kov (stékání       B - mírné ovlivnění  
vody)       C - výrazné ovlivnění  
        O - nemá vliv    
Materiál Pozink Tz VM ZINC Nerez Měď Hliník    
Pozink X Ano Ano Ne Ano    
Tz VM ZINC Ano X Ano Ne Ano    
Nerez Ano Ano X Ano Ano    
Měd LBP Ne Ne Ano X Ne    
Hliník Ano Ano Ano Ne X    
        A – ANO, je možné kombinovat              
        tyto materiály  
         N – NE , nedoporučuje se kombinovat 
        kombinovat tyto materiály  
        tyto materiály    
Tabulka 1.3.1 Vliv spojení kovových materiálů na korozi v atmosférických podmínkách (svisle
jsou kovy spojením ovlivňované, vodorovně ovlivňující)        
  Fe Fe-Cr Cu Al Zn Pb , Sn Au  
uhl. ocel, litina (Fe) + O - - + O O  
korozivzd. oceli (Fe-Cr) + + + + + + +  
měď a slitiny (Cu) + + + + + + O  
hliník a slitiny (Al) O O - + + + -  
zinek a slitiny (Zn) - - - - + + -  
olovo, cín, pájky (Pb, Sn) + O O + + + O  
zlato (Au) + + + + + + +  
    + kombinaci kovů lze použít, korozní ovlivnění je zanedbatelné
  0 kombinace kovů je přijatelná, koroze je spojením mírně zvýšena
    - kombinace kovů je nevhodná, korozní ovlivnění je velké